Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Autoryzacja

Domyślnie program ma wyłączoną autoryzację tzn. każdy użytkownik programu ma dostęp do wszystkich jego funkcji. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp np. do raportów bądź do towarów dla wybranych pracowników (np. dla kierownika sali i dla nas). Należy z menu głównego wybrać ustawienia autoryzacji.

Jedynie użytkownik 'admin' (wielkość liter ma znaczenie) ma dostęp do tej części programu. Hasło domyślne dla użytkownika 'admin' to 'admin'.

Dostępne są następujące opcje autoryzacji:

- Autoryzacja właczona - głowne ustawienie autoryzacji

- Autoryzuj usunięcie towaru lub biletu, zmiane ilości na mniejszą - konieczności potwierdzenia operacji usuwania z sesji produktu, biletu lub zmniejszenia liczby towarów lub biletów - daje to możliwość kontrolowania pracowników i ich decyzji przez kierownika sali zabaw

- Autoryzacja podglądu sesji poprzez dwuklik na nazwie sesji

- Autoryzacja usunięcia sesji

- Włącz logowanie do programu - podczas startu programy wyświetlony zostanie dialog logowania. Zalogowany użytkownik przypisywany jest do każdej sprzedaży, której dokonał.

Po włączeniu autoryzacji program wymaga zmiany hasła użytkownika 'admin'. Gdy autoryzacja jest włączona każdy pracownik ma swoje własne dane za pomocą których loguje się do wybranych części programu oraz określone uprawnienia, które informują co może a czego nie może zrobić.