Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Dokumenty kasowe

Aby całkowicie kontrolować stan kasy, program daje możliwość dodawania dokumentów kasowych 'kasa pobrała' KP i 'kasa wydała' KW.

Program automatycznie numeruje dokumenty - numeracja resetuje się 1 stycznia następnego roku. Po wpisaniu danych osoby lub firmy, której dotyczy dokument, musimy podać kwotę dokumentu oraz tytuł za jaki kwota została pobrana lub wydana.

Dokumenty KP i KW są uwzględniane w raporcie sprzedażowym w sekcji 'stan kasy'.