Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Klienci

Program umożliwia budowanie bazy klientów odwiedzających obiekt. Jest to wskazane gdy chcemy prowadzić akcje marketingowe i informować telefonicznie (sms) bądź drogą elektroniczną np. o promocjach w naszym obiekcie. Wszystkie informację o kliencie można bez problemu wyeksportować do pliku Microsoft Excel.

Każdy klient identyfikowany jest po imieniu i nazwisku oraz telefonie bądź adresie e-mail. Dodatkowo możemy zdefiniować dane do faktury, które automatycznie będą użyte przez program jeżeli klient będzie posiadał swoją kartę lub zostanie przypisany do sesji.

Klient do sesji może być przypisany automatycznie jeżeli ma swój prywatny identyfikator lub możemy przypisać go ręcznie podczas startu nowej sesji.