Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Konfiguracja

Po wybraniu z głównego okna aplikacji opcji 'Konfiguracja' użytkownik może skonfigurować bieżące stawki VAT, drukarkę fiskalną oraz wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa. Możliwe jest także skonfigurowanie opcji automatycznego wyliczania zadatku - program wylicza kwotę jaką klient musi zapłacić przy wejściu do sali zabaw jako zadatek (ilość biletów * cena podstawowa biletu). Jeżeli opcja ta jest wyłączona zadatek zawsze wynosi zero.

W ustawieniach drukarki fiskalnej oprócz portu komunikacji i typu drukarki możemy ustawić typ wydruku (pokwitowanie niefiskalne czy paragon fiskalny) podczas doładowanie karnetu albo rezerwacji. Dla doładowania karnetu możliwe są opcję:

- brak pokwitowania - podczas doładowania nie drukowane jest nic, podczas sprzedaży biletu normalny paragon

- drukuj pokwitowanie - podczas doładowania drukowane jest pokwitowanie niefiskalne, podczas sprzedaży biletu normalny paragon

- drukuj paragon - podczas doładowania drukowany jest paragon fiskalny na kwotę doładowania, podczas sprzedaży biletu niefiskalne pokwitowanie wykorzystanych środków z karnetu

Przy dodawaniu rezerwacji możliwe są następujące opcję drukowania:

- nie drukuj nic (zadatek przechodzi do sesji podczas przekształcenia rezerwacji w sesję)

- drukowanie jest pokwitowanie niefiskalne (zadatek przechodzi do sesji podczas przekształcenia rezerwacji w sesję)

- drukuj dokument KP dla zadatku - dodawany jest dokument KP potwierdzający pobranie zadatku i drukowany jest dokument KP na drukarce systemowej (zadatek przechodzi do sesji podczas przekształcenia rezerwacji w sesję)

- drukuj paragon - zadatek jest fiskalizowany w momencie dodania rezerwacji, trzeba pamiętać aby po przekształceniu rezerwacji w sesję doliczyć odpowiedni rabat tak aby nie wcześniej zafiskalizowany zadatek nie był objęty w paragonie finalnym. Dla zadatku 100 PLN i urodzin 500 PLN, zadatek drukowany jest na 100 PLN a finalny paragon powinien być drukowany na 400 PLN.

Bardzo ważną opcją jest skonfigurowanie automatycznej kopii bezpieczeństwa bazy danych. Kopię tą należy wykonywać często i najlepiej na drugim dysku twardym bądź też na nośniku zewnętrznym - w razie awarii można będzie bez problemu odzyskać bazę danych.

Kopia bazy danych jest jedyną opcją odzyskania danych po awarii komputera.

Kopię bazy danych można również wykonać ręcznie za pomocą narzędzia "Kopia zapasowa bazy danych". Za pomocą tego narzędzia możemy przywrócić starą bazę danych.

Program Menedżer sali zabaw umożliwia pracę wielostanowiskową. Aby odpowiednio skonfigurować dostęp do bazy danych należy użyć narzędzia "Ustawienia wersji sieciowej" i podać nazwę komputera na którym zainstalowana jest baza danych.

W zależności od wielkości sali zabaw i potrzeb klienta możliwa jest dowolna konfiguracja wersji wielostanowiskowej.