Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Konfiguracja grup

Program umożliwia zróżnicowanie biletów oraz towarów w zależności od typu klienta, który odwiedza salę. Standardowo w bazie danych skonfigurowany jest grupa klientów 'Indywidualnych' ale oprócz tego typu klienta często obsługiwani są klienci grupowi oraz imprezy urodzinowe. Grupowanie klientów pozwala stworzyć towary przypisane do konkretnej grupy klientów (np. 'malowanie twarzy' jako towar/usługa może być widoczna tylko dla grupy 'Imprezy urodzinowe'). Każda grupa klientów posiada również własne typy biletów. Po wybraniu opcji 'Grupy' program wyświetla listę dostępnych grup klientów. Program umożliwia dowolne dodawanie, usuwanie oraz edycję istniejących grup klientów. Możemy także używać paska szybkiego wyszukiwania aby sprawniej wyszukać interesującą nas grupę.

Każda grupa posiada unikatową nazwę oraz dzień lub dni tygodnia w których grupa jest grupą domyślną. Przy pierwszym przyłożeniu karty do czytnika grupa klientów oznaczona jako domyślna dla danego dnia, zostaje automatycznie wybrana przez program. Tym sposobem możemy wybrać która grupa klientów odwiedza salę najczęściej (np. grupa klientów indywidualnych) lub zdefiniować rózne grupy cen i towarów dla różnych dni tygodnia (grupa indywidualna poniedziałek-piątek ma inne ceny niż grupa indywidualna sobota-niedziela).