Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Pracownicy

Po wybraniu opcji 'Pracownicy' program wyświetla wszystkich skonfigurowanych pracowników. Możemy dowolnie dodawać, usuwać i zmieniać informacje o pracownikach oraz używać paska szybkiego wyszukiwania do szybszej lokalizacji interesującego nas pracownika.

Dane każdego pracownika to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.

Każdy pracownik może mieć przypisany identyfikator i gdy tylko przyłożymy identyfikator do czytnika program automatycznie rozpocznie lub zakończy rejestrowanie czasu pracy danego pracownika. Aby przypisać identyfikator do pracownika należy wybrać opcję: Przypisz identyfikator

Jeżeli program ma włączoną opcję 'Autoryzacja', dodatkowo każdy pracownik ma swoje własne dane za pomocą których loguje się do wybranych części programu. Przy włączonej opcji autoryzacji "Włącz logowanie do programu", pracownik musi zalogować się podczas uruchamiania programu. Dodatkowo cała wykonana przez pracownika sprzedaż zostaje automatycznie do niego przypisana.

Również w przypadku włączonej opcji 'Autoryzacja' każdy pracownik ma określone uprawnienia, które informują co może zrobić a czego nie może (np. kierownik obiektu powinien mieć większe uprawnienia niż sprzedawaca).