Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Rabaty

Każdy identyfikator może być kartą rabatową. W programie możemy zdefiniować dowolną ilość typów rabatów i przydzielać je według uznania do identyfikatorów klientów.

Każdy typ rabatu ma informację o rabacie na bilety i osobnym rabacie na towary. Możliwe jest także zdefiniowanie czy rabat ma być udzielony na wszystkie towary lub bilety czy tylko na te, które dopuszczają rabatowanie. Do rabatu możemy przypisać także towary po niestandardowych cenach, które będą obowiązywały przy każdej nowej sesji. Jeżeli na przykład klient wykupi karnet za 100 PLN, to do karnetu można przypisać rabat 10% na bilety oraz do każdej sesji napój za 2 PLN zamiast standardowego 4 PLN.