Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Rejestracja czasu pracy

Każdy pracownik może mieć przypisany identyfikator i gdy tylko przyłożymy identyfikator do czytnika program automatycznie rozpocznie rejestrowanie czasu pracy danego pracownika.

Imię i nazwisko zalogowanego pracownika zostaną wyświetlone na głównym ekranie programu.

Po ponownym przyłożeniu identyfikatora do czytnika program zakończy rejestrowanie czasu pracy pracownika oraz wyświetli podsumowanie