Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Rezerwacja

Każda sala zabaw dysponuje kilkoma pokojami, w których goszczą mali solenizanci. Menedżer sal zabaw umożliwia bardzo łatwą rezerwację terminów oraz pobieranie odpowiednich zadatków. W pierwszym kroku należy zdefiniować listę dostępnych w sali zabaw obiektów.

W systemie możemy dokonać rezerwacji wstępnej oraz określić do kiedy taka rezerwacja wstępna jest ważna. Dotyczy to sytuacji gdy klient dzwoni i telefonicznie rezerwuje urodziny. Jeżeli w przeciągu np. 3 dni nie potwierdzi rezerwacji i nie wpłaci zadatku to rezerwacja jest automatycznie kasowana przez system (decyduje data jaką wprowadzimy dla rezerwacji wstępnej). Jeżeli klient potwierdzi rezerwacje, należy edytować rezerwację i usunąć znacznik 'rezerwacji wstępnej'

Dodając rezerwację mamy możliwość pobrania zadatku, podania telefonu kontaktowego oraz dodatkowych danych. Oprogramowanie sprawdza czy wybrany przez klienta termin jest dostępny. W dniu urodzin rezerwacje przekształcamy w sesję i pojawia się ona na liście sesji w głownym oknie programu.

Rezerwacje możemy oglądać w zadanym okresie czasowym, oraz jeżeli to potrzebne możemy przejrzeć rezerwacje archiwalne. W dniu urodzin rezerwacje przekształcamy w sesję i pojawia się ona na liście sesji w głownym oknie programu.

Aby szybciej sprawdzić dostępność obiektów i zaproponować klientowi dostępne terminy oraz obiekty możemy użyć kalendarza