Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Sprzedaż bezpo¶rednia (bez użycia identyfikatora)

Czasami zachodzi potrzeba aby zarejestrować sprzedaż i nie przypisywać jej do żadnego identyfikatora. Można to zrobić wybierając opcję "Sprzedaż" z głównego menu. Cały proces sprzedaży jest taki sam jak w przypadku sprzedaży z identyfikatorem z jednym wyjątkiem - nie dozwolona jest sprzedaż biletów.