Rejestracja czasu pracy

Każdy pracownik może mieć przypisany identyfikator i gdy tylko przyłożymy identyfikator do czytnika program automatycznie rozpocznie rejestrowanie czasu pracy danego pracownika.

Imię i nazwisko zalogowanego pracownika zostaną wyświetlone na głównym ekranie programu.

Po ponownym przyłożeniu identyfikatora do czytnika program zakończy rejestrowanie czasu pracy pracownika oraz wyświetli podsumowanie

Możliwe jest także podsumowanie zarejestrowanego czasy pracy za dowolny okres w formie raportu