Raport

Użytkownik może w dowolnym momencie wydrukować raport sprzedaży za dowolny okres czasowy, podając przedział czasowy bądź też wybierając jeden z przedefiniowanych przedziałów (wczoraj, dzisiaj, poprzedni miesiąc lub bieżący miesiąc). Każdy raport opcjonalnie zawiera:

- podsumowanie danego okresu (ilość, przedpłata, gotówka, suma)

- sprzedaż biletów (nazwa, ilość, suma)

- sprzedaż towarów(nazwa, ilość, suma)

- zdarzenia - każde usunięcie towaru, zmianę ilości towarów lub biletów na mniejszą oraz anulowanie sesji

- podsumowanie czasu pracy każdego pracownika

- informację szczegółowe - czyli dokładne czasy początku i końca pracy pracownika

- sesje

Możliwy jest także eksport raportu do pliku Microsoft Excel

Raport drukowany codziennie to sala zabaw pod kontrolą!