Magazyn

Użytkownik w każdej chwili pracy programu może wydrukować raport o towarach znajdujących się w magazynie bądź też o dokumentach magazynowych

Możliwy jest także eksport stanu magazynowego do pliku Microsoft Excel. Wartość magazynu wyliczana jest z ceny zakupu towarów.

Dodawanie lub modyfikowanie istniejących dokumentów magazynowych możliwe jest w zakładce 'Dokumenty'

System obsługuje 5 dokumentów magazynowych:

System automatycznie numeruje dokumenty magazynowe. Numeracja resetuje się 1 stycznia następnego roku. Każdy dokument magazynowy może dotyczyć wielu towarów (zreguły zgodnie z dokumentem zakupowym).