Naliczanie minutowe

Każda sala zabaw to indywidualne podejście do sprzedaży biletów. Nasz program umożliwia konfigurację dowolnej ilości, różnych typów biletów. Każdy bilet posiada nazwę oraz jest przypisany do konkretnego klienta. Dostępne są trzy typy biletów:

1. Naliczanie minutowe

Dla biletu z naliczaniem minutowym musimy skonfigurować:

- liczbę minut za którą naliczana jest cena brutto

- kwotę dopłaty za dodatkowe minuty

- liczbę minut po których należna jest dopłata

- informacja czy dopłata jest doliczana z góry

- informacja czy bilet ma mieć stałą cenę po przekroczeniu określonej liczby minut

 

2. Przedziały czasowe

Dla tego typu biletu musimy skonfigurować przedziały czasowego oraz ceny dla tych przedziałów

 

3. Bez limitu czasowego

Dla tego typu biletu obowiązuje jedna cena bez wględu na czas pobytu

 

 

Przykłady cen

Przykładowo rozważmy klika konfiguracji biletu i pobyt 67 minutowy jednego klienta w sali:

-  bilet bez limitu czasowego i cena brutto 20

Klient płaci 20

- z limitem czasowym 60 min, cena brutto 16, dopłata brutto z góry 0,16 za każde 5 min

Klient płaci  1*16 + 2*0,16 = 16,32

- z limitem czasowym 60 min, cena brutto 16, dopłata brutto z dołu 0,16 za każde 5 min

Klient płaci 1*16 + 1*0,16 = 16,16

- przedziały czasowe: do 30 min 5 brutto, do 60 min 10 brutto, do 90 min 15 brutto

Klient płaci 15