Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Konfiguracja identyfikatorów

Po wybraniu opcji 'Identyfikatory' program wyświetla listę dostępnych identyfikatorów wraz z informacją o identyfikatorze. Możemy dowolnie dodawać, usuwać i zmieniać informacje o identyfikatorach oraz używać paska szybkiego wyszukiwania do szybszej lokalizacji interesującego nas identyfikatora (karnetu).

Każdy identyfikator posiada nie edytowalny unikatowy numer. Identyfikator może być skonfigurowany jako karnet z zadaną przedpłatą i datą ważności przedpłaty. Jeżeli po upływie terminu ważności na karnecie zostanie część przedpłaty program automatycznie wyzeruje przedpłatę przy następnym przyłożeniu karty do czytnika.

Jeżeli skonfigurowana jest drukarka fiskalna to doładowania karnetu mogą być fiskalne lub niefiskalne. W przypadku doładowania fiskalnego karnetu, drukowany jest paragon na pełną kwotę doładowania a przy sprzedaży biletu (gdy klient wykorzystuje karnet) drukowane jest potwierdzenie niefiskalne wykorzystanej kwoty. Jeżeli natomiast skonfigurujemy doładowanie karnetu jako niefiskalne to przy doładowaniu drukowane jest potwierdzenie doładowania a przy sprzedaży właściwej drukowany jest normalny paragon. Więcej informacji o konfiguracji w sekcji 'Konfiguracja' pliku pomocy.

Identyfikator może być również kartą rabatową. W takim przypadku należy przypisać wcześniej zdefiniowany typ rabatu (sekcja 'Typy rabatów' pliku pomocy) do identyfikatora. Z reguły powiązane jest to z karnetami. Klient kupując karnet za 100 pln (tyle drukowane jest na paragonie) dostaje dodatkowo np. 10% rabatu.

Identyfikator może być również kartą lojalnościową. Jeżeli chcemy przywiązać klienta do naszego obiektu (bądź kilku obiektów) to możemy nagradzać go za wydane u nas pieniądze. Przeliczając 1 PLN na 1 punkt a potem punkty na nagrody, ewentualnie na darmowe wejścia do obiektu. Opcja ta wymaga stałego połączenia z internetem oraz dodatkowej opłaty abonamentowej. Więcej informacji na ten temat udzielamy telefonicznie bądź mailowo.

Aby dodać identyfikator należy wybrać opcję "Dodaj" a następnie przyłożyć identyfikator do czytnika. Gdy pojawi się numer identyfikatora należy uzupełnić dane identyfikatora i wybrać opcję "Zapisz"

Identyfikator może być przypisany do konkretnego pracownika i gdy tylko identyfikator zostanie przyłożony do czytnika program automatycznie rozpocznie lub zakończy rejestrowanie czasu pracy danego pracownika.