Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Konfiguracja towarów

Po wybraniu opcji "Towary" program wyświetla listę dostępnych towarów  wraz z informacją o cenie towaru. Możemy dowolnie dodawać, usuwać i zmieniać informacje o towarach oraz używać paska szybkiego wyszukiwania do szybszej lokalizacji interesującego nas towaru.

W większości przypadków wystarczy nam lista towarów dostępna dla wszystkich klientów, jednakże program umożliwia dodanie towarów specyficznych dla konkretnych grup klientów. Jeżeli dodamy towary do konkretnego typu klienta to będą one dostępne tylko dla tego klienta.

Każdy towar posiada własna nazwę oraz odpowiadający mu kod (jeżeli posiadamy czytnik kodów kreskowych umożliwia to szybsze wyszukiwanie interesującego nas towaru). Dodatkowo możemy określić czy towar ma być uwzględniany jako znajdujący się na magazynie. Cena zakupu uwzględniana jest w raporcie magazynowym do wyliczenia bieżącej wartości magazynu.

Ilość towaru w magazynie możemy jedynie zmieniać za pomocą narzędzia 'Stan magazynowy'. Każda zmiana powiązana jest z dokumentem PZ, WZ, PW lub RW oraz jego numerem. Zmiany stanu magazynowego widoczne są w raporcie magazynowym. Więcej na temat dokumentów magazynowych w sekcji "magazyn" pliku pomocy