Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.8

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć klucz sprzętowy do portu USB oraz czytnik identyfikatorów. Klucz sprzętowy jest wymagany aby program uruchomił się. W przypadku braku klucza program wyświetli następujący komunikat:

Ekran główny programu zawiera informacje na temat liczby aktualnie trwających sesji, podręczną listę nazwanych sesji, listę aktualnie zalogowanych pracowników, menu konfiguracyjne oraz stan kasy i termianala. Widoczność stanu kasy i terminala jest opcjonalna i można ją wyłaczyć w menu konfiguracyjnym.

Do poprawnej pracy programu wymagana jest konfiguracja klientów, towarów oraz biletów.